Wiersze z filmu

Film jest złożonym znakiem dla kinematografii i wszystkich jej aspektów - artystycznych, technicznych, komercyjnych i społecznych. Wraz z prasy, radia i telewizji, a teraz w Internecie i jest jednym z folii środki komunikacji z największym zasięgu i wpływów, a także telewizor jest zaliczana do tzw. Sztuki widowiskowej. Wiersze filmowe powstawały najczęściej po obejrzeniu filmu i dlatego noszę drugą nazwę, jako wiersze z filmu.

Wiersze z filmu, czyli jak to się zaczęło


wiersze filmowe Versemovie, Wiersze z filmu - Stowarzyszenie Umarłych Poetów (1989) tu nie ma, ale jest pełno wierszy na temat innych filmów
Rozwój filmu jako wynalazku technicznego jako pewnego rodzaju zjawiska artystycznego, kulturowego, społecznego i gospodarczego nastąpił pod koniec XIX wieku. Pierwsza publiczna prezentacja wykonana przez francuskiego wynalazcę urządzenia filmowe braci Bracia Lumière 28 grudnia 1895 roku w Paryżu.

Film, czasem nazywany także filmem, jest dziełem sztuki filmowej, które wyraża narrację fabuły lub faktu w sposób wizualny za pomocą wideo, czyli sekwencji obrazów, zwykle z towarzyszeniem dźwięku. Połączenie tego wierszem daje filmowi zupełnie inny wymiar, wiersz bowiem nie wydaje z siebie dźwięku, a jego ton czytania zależy od czytelnika lub np. znaków interpunkcyjnych  i innych zastosowanych przez autora wiersza.

Wiersze oparte są o filmy, teledyski i inne obrazy z otoczenia


Ogólnie film oparty jest na scenariuszu, w którym bohaterowie mogą lub nie mogą być grani przez aktorów. Nie ma rozróżnienia między delikatnym materiałem, w którym wydrukowano obrazy, a nośnikiem, na którym jest on odtwarzany, takim jak kino, telewizor lub komputer. Wiersze z filmu są na podstawie kadrów widzianych w filmie, czy też teledysku. Teledysk bowiem, jest również obrazem. Ponadto wiersze na pewno posiadają też cząstkę autora przez co od konkretnych scen filmu mogą być odmienne. Autor wiersza jest bowiem wolny od pisania identycznie tak, jak w filmie było. Wiele, jednak scen; jak się przyjrzeć wierszom z tego bloga jest powiązanych z konkretnymi scenami z różnych filmów.

Przemysł filmowy to zbiór firm produkujących, dystrybuujących i wyświetlających filmy. Sektor generuje rocznie 40 miliardów dolarów przychodów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz